09/01/2018
Nguyễn Hàn Chung: Hai người cha

Song
Sóng – Tranh: Mai Tâm

 

 

Một người cha hấp hối
lúc lâm chung muốn nghe
một bài ca hàng xóm
nghe xong mới chịu về

Bài hát thời niên thiếu
người quên mất lâu rồi
những con cháu vẫn nhận
là đứa con mồ côi

Có một người bỏ nước
thơ Âu, Mỹ thuộc làu
lúc lâm chung còn muốn
nghe xuống xề sáu câu

Nếu có ai hỏi bạn
giữa hai người cha nầy
ai là cha đích thực
bạn trả lời sao đây!!!
2/9/2018

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018