Nguyên Lạc: VÀI KHÁI NIỆM VỀ VIỆC DÙNG CHỮ TRONG THƠ

  Lối Đá (rêu phong) – Tranh: Mai Tâm CÁC KHÁI NIỆM Vài khái niệm cần thiết cho việc dùng “chữ” trong thơ: [1] Theo Nguyễn Anh Khiêm (Ký Ức Sơ Sài) thì tiến trình ngôn ngữ như sau: Đủ … Continue reading Nguyên Lạc: VÀI KHÁI NIỆM VỀ VIỆC DÙNG CHỮ TRONG THƠ