05/06/2019
Nguyên Lạc: SÔNG KHUYA VẲNG KHÚC “DẠ CỔ HOÀI LANG”

Bến Cũ Con Đò – Tranh: Mai Tâm

Gây chi bao cảnh chia li?

Thanh xuân vĩnh biệt. tan đi mộng đời!

Người từ cuộc lữ xa xôi

Ưu phiền trên tóc. rã rời đôi chân!

Về tìm. hình bóng trăm năm

Chỉ sương khói lạnh!

Khuyết rằm trăng côi!

.

Sầu xuôi. thuyền độc mộc trôi

Dòng đời cô độc.

Biết rồi về đâu?

Về đâu?

Trời nước một màu

Một màu thảm biếc. tím câu tương phùng!

.

Tìm đâu người?

Giấc tình chung!

Sông khuya vẳng khúc não nùng

Hoài lang!*

.

Nguyên Lạc

…………….

(*) Trích đoạn bản “Dạ Cổ Hoài Lang” – Cao Văn Lầu

Đường dầu sa ong bướm

Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang

Còn đêm luôn trông tin bạn

Ngày mỏi mòn như đá Vọng phu

 

©T.Vấn 2019