09/06/2019
Hoàng Xuân Sơn: ĐI/QUAY

Lăn – Tranh: Thanh Châu

 

 

Đ I 

 

Tặng Cao Quảng Văn

 

Lánh mình

Trong mỗi chuyến đi

 

Thấy tôi?  Không thấy!

Thấy gì không em

 

Thấy tân toan một bực thềm

 

Bò lên thiên đỉnh

Xuống dìm mộ hoa

 

Thấy hôm xưa

Bóng nguyệt tà

 

Tôi và em.  Giữa phồn hoa động đình

 

Thấy trăm năm

Một ảnh hình

 

Huyền lai cổ lục lồng khinh khoái

Đời

 

 

 

Quay

Dốc. Và đá tảng thụ hình

Lốc cốc cây cảnh bước

Rình rập. Tôi

Leo lên đánh phệt gió ngồi

Trời đất mọc giữa thành lồi

Cung quăng

Sống lâu mới biết được rằng

Bánh

Trái

Vô lự quay

Mòng mòng em

Hoàng Xuân Sơn
Denver 27.8.19

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019