09/18/2019
hoàng xuân sơn: cầu nhập

 Đá – Tranh: Mai Tâm

 

                      giấc mơ xanh

 

nhập vào ngôn ngữ thơ xanh

tôi nghe được tiếng lập trình ban sơ

từ hồng hoang trổ tới giờ

vai khuyên một chút tình tơ bụi hàn

 

 

lạnh

từ nhỏ bé

không gian

nơi gậy xiêu.  phỏng.  gió ngàn bay đi

thì thầm nâng

nhẹ

thầm thì

cuống xanh mật tụng

thuỳ nhi đóa vàng

chín rồi

lứa mộng tầm tang

một đôi.  cô. lẻ

bến đàn khúc.  mơ

tôi cần thơ

tôi cần                    thơ

khoảng cách

và một bến bờ

duỵ âm

 

hoàng xuân sơn

tháng bảy 2018

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019