10/13/2019
Nguyên Lạc: NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA THU (2)

Thác Vào Thu – Tranh: Mai Tâm

         

        QUỲNH TRẦM

.

Muôn trùng điệp khúc gọi tình!
Mơ mưa thu ấy nhớ mình điếng tâm
Nhớ hương xưa. thịt da nồng
Rướn cong thân mượt. mê trầm ngọt môi
.
Có không thu ấy mưa rơi?
Thật không. đêm đó mật môi quỳnh người?
Hay là huyễn mộng mà thôi?
Nhân sinh phù ảo
Cuộc đời phù vân!
.
Phù vân đời đó phù vân!
Sao không tình đó?
Bâng khuâng tâm hoài!
Quỳnh người đúng một thiên tai!
Cháy đời ta đó!
Chắc rồi kiếp sau?

 

TÔI VẪN KIẾM

.
Tôi vẫn kiếm
Một tình yêu chân thật
Phiến môi người. nụ hoa nắng chiều thu
Ánh mắt người. không xanh trắng. vẫn ngây thơ
Và như thế tôi một đời vẫn kiếm!
.
Và như thế tôi một đời biếc tím
Thấy nhói tim đôi môi chuốt bén ngời!
Thôi tôi ơi. Thôi nhé tôi ơi!
Vẫn hoài kiếm những ngôn lời chân thật
.
Và như thế
Tôi vẫn hoài cô độc!
Những vần thơ những ký tự tan nhòa
Lòng giấy nào ai dệt bằng phù phiếm?
Giọt mực nào?
Rồi. cũng chỉ phôi pha!
.
Và như thế
Tôi một đời vẫn kiếm
Tôi sầu tôi chiếc lá rụng tàn thu!
Tôi hận tôi sao vẫn mãi sương mù?
Sao?
Tôi vẫn kiếm một tình yêu chân thật!

Nguyên Lạc

 

 

 

 

©T.Vấn 2019