10/21/2019
Như Thương: VỖ ĐI SÓNG BIỂN…

 

Đợi ta Thơ nhé, Tình ơi

Quê hương ngụp lặn, biển khơi sóng cuồng

Lục bình bứt rễ cội nguồn

Trôi đi muôn ngả, lòng buồn xót xa

Đã dừng… lặng buổi can qua

Mà sao vẫn thấy những tà áo sô

Trắng khăn tang vạn nấm mồ

Ai người cô phụ, trẻ mồ côi cha

Vẫn người tù ngục trẻ, già

Đàn buông tiếng khóc nhạt nhòa điệu ru

Ru tình non nước nghìn thu

Núi sông gấm vóc trăng lu mái đình

Bao giờ quê mẹ yên bình

Bốn ngàn năm đã muôn nghìn đa đoan

Hỡi rừng, hỡi núi … vang vang

Vỗ đi sóng biển dặm ngàn biển Đông

 

Như Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019