10/21/2019
Nguyễn Hàn Chung: Năm bài thơ bốn câu


 Hoa Cẩm Tú Cầu – Tranh: Mai Tâm

 

Tưởng

Em phù phép thu ba bồ vốn liếng
Thí cho anh một nhúm chữ đoạn đành
Nhúm chữ ấy lại làm anh đau điếng
Bởi già đầu còn tưởng ngói là tranh

 

Lạc

Một ngày chiều tôi lạc mất tôi
Tìm xưa chỉ thấy cụm bèo trôi
Tìm em thấy gối quần jean rách
Rách gối jean rồi rách cả tôi

 

Mưa khuya

Mưa mai lất phất mù sương lạnh
Lại tới mưa trưa rắc rối bời
Mưa chiều rậm rịch mà không rớt
Dành giọt tàn đêm quấy quá tôi

 

Khoảnh khắc

Bỗng nhiên tôi muốn làm du thủ
Véo hồn nhiên và ngắt tàn phai
Tôi ngấm cố hương màu lữ thứ
Buồn no lưu lãng đói trang đài

 

Đánh hống

Viết bài thơ ta đánh hống thương em
Em không biết hay giả vờ không biết
Ta trúng đạn từ em he hé liếc
Vết thương hoài không chịu kéo da non

 

(Trích MÓT CHỮ TRONG KINH sắp xuất bản)

 

 Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019