Nguyên Lạc: GIỚI THIỆU TẬP THƠ: BẠCH VÂN VÔ SỞ TRÚ

                                                        (Ảnh bìa tập thơ)   VÀI HÀNG TIỂU SỬ Cảm ơn nữ sĩ Hạt Cát đã gởi tặng thi phẩm Bạch Vân Vô Sở Trú (Mây Trắng Thong Dong) như món quà quý. Tập thơ in rất trang trọng … Continue reading Nguyên Lạc: GIỚI THIỆU TẬP THƠ: BẠCH VÂN VÔ SỞ TRÚ