11/08/2019
Nguyễn Hàn Chung: Hắn và tôi/Hành kinh

Tôi và Nó – Tranh: Thanh Châu

 

Hắn và tôi

 

Tôi tin là hắn yêu mình
không yêu sao cứ hay rình đọc thơ
tôi vừa mới post bây giờ
chưa tan ngụm nước có thơ phản hồi

Tôi tin là hắn yêu tôi
nửa khuya còn chịu khó ngồi chat chua
hỏi dò hắn nói không ưa
hỏi dai hắn mắng không ai rảnh nào

Tôi tin là hắn cầu cao
thực ra hắn chẳng khi nào quên tôi
tôi nghe cái giọng hắn cười
trong âm ba lẫn niềm vui tương phùng

Tôi tin hai tiếng tình chung
buộc tôi với hắn trong cùng một chương

 

 

 

Hành kinh

em hành kinh rất dễ thương
giữa rừng thi sĩ của cường quốc thơ

em hành kinh thực hay mơ
tự nhiên tôi thấy tôi ngờ vực tôi
tôi thì xí xọn xa xôi
chưa hành kinh đã lôi thôi thế này

em hành kinh thật cao tay
tôi không đủ sức loay hoay với tình
giả vờ kén cá chọn canh
tôi lùi xa cái khung thành viễn mơ

em hành kinh sớm vài giờ
là đời tôi đã bơ vơ chiếu gường
em hành kinh dễ vấn vương
tôi hành kinh để tôi lường gạt tôi

em hành kinh phát một rồi
tôi hành kinh đứng lẫn ngồi không ra

Nguyễn Hàn Chung

 

 

©T.Vấn 2019