12/04/2019
khê kinh kha: mộng tàn

Vạc Bay – Tranh: Mai Tâm

 

1.

thu lại về – lá vàng bay

lá bay vào giữa hồn ai

lá bay vào giữa hồn này người ơi

 

hương tình còn đọng trong tôi

hương người còn đọng quanh đây

người đi tình cũng đi rồi tình ơi

 

từ nay đời vắng môi cười

người đi mang hết hồn tôi

nghìn trùng xa cách núi đồi bơ vơ

 

tìm đâu một thoáng hương xưa

tìm đâu một chút hương thừa

vầng trăng đơn chiếc tình vừa đơn côi

 

2.

thu lại về – lá vàng khô

lá khô hay lòng tôi khô

gío lay hay bước ai về trong mơ

 

tình ơi sao mãi mộng mơ

lòng ơi sao mãi đợi chờ

mộng xưa tàn úa bên bờ tương tư

 

đời nay vắng bóng ai về

mộng tôi tàn úa cho vừa lá khô

 

 

khê kinh kha

 

 

 

 

©T.Vấn 2019