Nguyên Lạc: VÀI Ý VỀ CHỮ DÙNG TRONG THƠ (2)

Hoa Dại – Tranh: Mai Tâm     IN ẤN, HÁT SAI CHỮ TRONG NHẠC I. TRONG NHẠC Trước hết tôi bàn về việc in ấn sai – do bất cứ lý do gì – hay hát sai một vài … Continue reading Nguyên Lạc: VÀI Ý VỀ CHỮ DÙNG TRONG THƠ (2)