Nguyên Lạc: VÀI Ý VỀ CHỮ DÙNG TRONG THƠ (3)

Hoa Dại – Tranh: Mai Tâm   BÀN VỀ HAI CHỮ MIÊN TRƯỜNG Để hiểu rõ cụm chữ “miên trường”, hãy thử xét câu thơ sau đây: “Miên trường trở giấc hồn cô quạnh” – XYZ Như đã biết: Chữ … Continue reading Nguyên Lạc: VÀI Ý VỀ CHỮ DÙNG TRONG THƠ (3)