02/24/2020
Như Thương: GIỌT TRẦN

 

Giọt trần đọng giữa lòng sen

Xin ơn cứu độ lênh đênh phận người

Mong manh như thể lá rơi

Sát na chợt đến người ơi…Vô thường

Xin gần nhau để yêu thương

Xin tâm thắp sáng đêm trường vô minh

Thuyền hoa thỉnh ý tàng kinh

Độ người thống khổ trầm mình thương đau

Trái tim nhân ái nhiệm mầu

Hương sen thơm ngát qua cầu trầm luân

Đời như một thoáng phù vân

Như sương khói của một lần sắc không

Câu kinh nhẩm lại chạnh lòng

Mới hay rằng đã cuối dòng trần gian

Độ người hoa nở nhụy vàng

Hồng liên một đóa giữa ngàn sương rơi

 

Như Thương

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020