04/18/2020
Như Thương: HỒ TRƯỜNG CHƯA CẠN

Tháng Tư Đen – Tranh: Thanh Châu

 

Xé tờ lịch thấy Tháng Tư về lại

Bốn lăm năm Mày hóa kiếp lai sinh?

Hay vẫn còn ở trên đồi vọng mãi

Tiếng depart âm điệu “Cổ lai chinh …”

 

Cám ơn Mày lăn xuống triền sinh tử

Để dìu Tao về trình diện Đại bàng

Cả hai thằng: Mùi đạn bom khét hử?

Có hề gì, tợp miếng rượu cười khan!

 

Chiếc bi đông giữa bụi cây còn sống

Thì Tao Mày chết sao được, Mày ơi?

Ráng nghe mậy, cái chân què gậy chống

Rừng chở che. Tao khấn nguyện Đất Trời…

 

Lá của rừng sẽ là khiên chắn đạn

Ngàn sao hiền ru giấc ngủ qua đêm

Poncho trùm thấy đất trời hữu hạn

Mưa lạnh về nghe ướt sũng đất mềm

 

Dây ba chạc còn thơm mùi lính sữa

Tháng Ba nào đánh một trận liệt oanh

Đời trai trẻ chọn oai hùng yên ngựa

Bỗng Tháng Tư, lệnh buông súng! Đoạn đành!

 

Cái chân què có khi nào Mày ngắm…

Kỷ niệm xưa thời áo trận treillis

Vết thương lành, nhưng nỗi đau thăm thẳm

Đồng đội đâu… sao vĩnh viễn ra đi

 

Rượu Tao còn … như Hồ Trường chưa cạn

Buổi nằm gai, nếm mật chiến trường xưa

Ngó quẩn quanh quê hương mình khổ nạn

Mấy mươi năm lang bạt với nắng mưa

 

Ngồi với Tao, Tháng Tư mình uất nghẹn

Trong lòng Tao vẫn rợp bóng Quân Kỳ

Bên Cờ Thiêng ngày vinh quang trọn vẹn

Tổ quốc ơi, con lỗi đạo chinh y …

 

Như Thương

(Viết cho quê hương mùa Tang Tháng Tư  2020)

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020