04/21/2020
Khê Kinh Kha: ta nhớ người ai nhớ ta đây

 

       Hoa Kèn – Tranh: Mai Tâm

                             Cho O Thủy, Sơn, Giang và Hùng

ta nhớ người, ta qúa nhớ người

nhớ cả trời xưa tuổi mộng ơi

nhớ O Thủy, nụ cười duyên lắm

trời mây bay hay tóc O dài ?

 

ta nhớ người, nhớ mưa nhớ nắng

nhớ Sàigòn, chia điếu thuốc thơm

tuổi vào đời quê hương rực cháy

mộng bình thường như tình yêu em

 

ta nhớ người ai nhớ ta đây

thời gian ơi sao cứ trôi hoài

vùng trời đó làm sao kéo lại

một mình ta câm nín bên đời

 

còn gì đâu, ngoài những âm thầm

lòng ta ơi, sao vẫn mưa tuôn

mưa đầy đời, mưa đầy năm tháng

hay lệ ta tức tủi bao năm

 

rồi người hỡi, từng đêm ta khóc

O Thủy ơi, tóc thề nơi nao ?

Hà Tĩnh ơi, một đời sắp hết

Hoàng Giang ơi, chảy mãi về đâu ?

 

trời ơi, ta uống hoài không hết

những ngậm ngùi của năm tháng qua

trời ơi, ta nuốt hoài ký ức

cuối đời rồi, ngồi, xếp lại xót xa

 

Khê Kinh Kha