05/02/2020
Như Thương: LỜI THỀ KIẾM CUNG

 

 

Lời thề xưa vẫn kiêu hùng sống mãi

Bốn phương trời, cung hồ thỉ dọc ngang

Người lính trận trấn đồn xa biên ải

Núi oai linh in nét bóng cờ vàng

Ngời ánh kiếm mộng đời trai: Quân ngũ

Chiến binh hề! Đêm thức với hỏa châu

Dưới chiến hào, nghe đất mềm nhắn nhủ

Đứa con yêu giữ quê Mẹ biển dâu

Kiếm quyết tử luôn nêu cao Danh Dự

Quân đội hùng vang âm điệu núi sông

Hiến thân mình giữa phút giây sinh tử

Hy sinh vì dân tộc: Khắc ghi lòng

Lồng ngực anh căng tràn đầy nhựa sống

Quê hương ơi: Con xin giữ lời nguyền

Khúc quân hành nhìn cờ bay lồng lộng

Nguyện trung thành với Tổ quốc thiêng liêng

 

Như Thương

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020