06/12/2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN: VỀ ĐI EM

Trăng đêm thu – Tranh: Mai Tâm

 

          Thương tặng TTQT

 

Về đi em! Về ngắm trăng buông

Câu mái đẩy lèn sâu ký ức

Dựa vai anh ngắm đời rất thực

Cổ tích trầu cau đã hết nhựa rồi.

 

Em cứ về! Ừ! Một lần thôi

Dẫu nắng bên sông không còn chấp chới

Câu lý ngày xưa dẫu thôi diệu vợi

Ta tựa vai nhau nối lại câu hò.

 

Em cứ về! Đừng mải đắn đo

Về một lần thôi nằm nghe sông hát

Về một lần thôi rộn đêm gió mát

Nghe tiếng lòng khủa nước đêm trăng

 

Em cứ về! Ừ! Một đêm trăng…

 

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020