06/25/2020
Nguyễn Hàn Chung: Về quê hỏi thăm bạn gái/Tới

 

Ảnh: Bãi biển Quy Nhơn

 

Về quê
hỏi thăm bạn gái

 

Bạn nói không sinh đẻ nữa
Họ buộc đặt vòng cho thơ

Dù đẻ mỗi năm hai đứa
Thì cũng toàn lũ mịt mờ

Lỡ sướng sinh lầm có một
Mà đau thốn cả nồi hơ

 

Tới

Ta quẳng bút thơ tình

viết những lời thống thiết
buồn thấu tử cung thơ
từ những ngày mất hết

Cái tới đã tới rồi
thôi đừng than thở nữa
ta học né học chui
nhốt buồn như nhốt lửa

Chúng tù ta bằng năm
ta tù chúng mãi mãi

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020