06/26/2020
h o à n g x u â n s ơ n: C H Ớ P X A N H

clip_image002

 

Những cánh cửa tủ dạt về một phía

áo quần bay túa ra vận động trường

đoàn người khỏa thân chạy bộ dưới trần mây vô địch

tôi đi tìm cuốn nhật ký cầu âu

thấy một ngày tha nắng

nóng đến độ những miếng da xăm lên ngọn cờ

chảy xuống hình phễu

chú sóc nâu ngồi nhấm nháp chiếc vỏ lon bia

trên thềm rêu xanh ngày cũ

 

h o à n g x u â n s ơ n

tháng 6 /2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020