08/22/2020
Như Thương: TÌNH HỠI… MÙA ĐÔNG

 

Ôm Tình, Em đã ngủ say

Nhìn sợi tóc vướng chợt đầy vai Ta

Trăm năm đời chữ ê a

Cạn ly rượu… mở lòng ra với người

Ngày theo vạt nắng giữa trời

Đêm về tay ấm, nghe lời ái ân

Kiếp xưa giờ phút hóa thân

Ta – Em nay đã những lần bên nhau

Thời gian ôi thật nhiệm màu

Cõi nào hạnh phúc mai sau muôn trùng

Tìm trong ngôn ngữ ngại ngùng

Vô ngôn chợt đến tương phùng ngộ duyên

Nở ra xanh biếc: Em hiền

Nét cười từ đấy, môi viền đời Ta

Hôn Em mới biết thì ra…

Chữ Tình diệu vợi như là mênh mông

Người tình em hỡi …mùa Đông

Dẫu se sắt lạnh vẫn lòng ấm môi…

 

Như Thương

(Viết cho chớm Đông 2020)

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020