09/23/2020
Đặng Xuân Xuyến: NGÕ LẠ

Người Về – Tranh: Thanh Châu

 

Từ bữa em cùng người lạ

Che chung chiếc ô về nhà

Ngõ nhà mình thành ngõ lạ

Lừng khừng mỗi bước anh qua.

.

Hôm nay ngày thứ mười ba

Em lại che chung ô lạ

Tiếng cười nghe mà vồn vã

Bước chân lấn chút điệu đà.

.

Ừ, ngõ nhà mình thành lạ

Sớm chiều tíu tít người ta

Anh giờ đã là kẻ lạ

Ngõ về nhà xa quá xa.

 

Hà Nội, chiều 19-09-2020

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020