10/02/2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN: SẮC XUÂN/ẨM TRỜI/CHẤP CHỚI

Ảnh (HKL)

 

SẮC XUÂN

– Cảm tác khi thăm vườn hoa

     nhà thơ Chử Văn Long –

 

Hoa bưởi thơm lừng cả không gian

Gió xuân hây hấy ngực căng tràn

Mấy giỏ lan rừng khoe lộc biếc

E lệ mai vàng nhuộm thắm xuân.

 

 

ẨM TRỜI

 

Em gạ một đêm chồng vợ

Cho mùi da thịt thơm hương

Mấy ngày hôm nay mưa tợn

Ẩm trời, khó ở, thấy ghê.

 

Ừ thì, một đêm thôi nhé

Mai đừng, nữa gạ một đêm

Mùa này ẩm trời dài lắm

Da đây thịt đấy đến mòn.

 

 

CHẤP CHỚI

 

Có người líu ríu theo chồng

Buông lơi lời hát

Bỏ ngày xuân ngăn ngắt

Thúc nhịp trống dồn…

 

 

Se sắt buồn

Ơi người “xe chỉ luồn kim”

Ơi người nhớn nhác đi tìm

Đầu ghềnh cuối bãi

Lời xưa có còn mê mải…

 

 

Tìm ai…

Kìa ai…

Lừng chừng câu hát

Gió gằn ràn rạt

Trời mưa…

Chấp chới cánh diều.

 

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020