10/12/2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN: EM ĐI

Ngõ Vắng – Tranh: Hoàng Thanh Tâm

 

– với TTQT –

 

Em đi

bóng đổ đèn mờ

Phố xưa nhạt tiếng bao giờ lại quen

Anh về ướp mật ủ men

Đã mười năm

phố vẫn chen gió lùa.

*.

Hà Nội, ngày 09 tháng 10-2020

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020