01/25/2021
Phạm Hồng Ân: SONG SONG

Quãng cuối cuộc đời – Tranh: Mai Tâm

 

chẳng ai bắt chiều nay em mặc váy

mùi lụa nồng hăng hắc thịt da em

chẳng ai bắt em chọn màu hoa cải

vàng lòng tôi từng kỷ niệm lãng quên.

 

chẳng ai bắt em lái xe ra phố

ngồi chờ nhau trong giờ khắc giới nghiêm

chẳng ai bắt tôi trở về xóm chợ

trước lúc đêm vừa khởi sự lên đèn.

 

chẳng ai bắt em thương tôi suốt kiếp

bằng ngữ ngôn từ chót lưỡi đầu môi

chẳng ai bắt khi nào tôi có dịp

về thăm em như một vị khách mời.

 

chẳng ai bắt em lên rừng xuống biển

đi loanh quanh tìm chỗ đứng cho đời

chẳng ai bắt tôi sau lần nguy biến

chọn đường tu cho đến lúc tàn hơi.

 

tôi và em chẳng điều chi bắt buộc

chẳng bao giờ chia ngôi thứ trước, sau

như con sông có đôi bờ quen thuộc

mãi song song và không thể gặp nhau.

 

PHẠM HỒNG ÂN

(17/12/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021