02/15/2021
Hoàng Xuân Sơn: m ậ t x u â n

clip_image002

 

tháo khoán giùm ta một nỗi niềm

mươi năm chúi mũi khúc kỳ vọng

buổi sáng mưa chào rất trang nghiêm

chào ơi. một ngày cây đứng thẳng

 

mật ở dưới đất. con chuột nhũi

con gấu nhồi bông trèo lên cao

trước ngõ sau nhà đêm dui dúi

giấu mặt vân nương, một cánh đào

 

hồng, tuyết ai khoe người mặt đẹp

tuyết trắng tuyết trắng tuyết trắng kìn

cổ cao che chắn không nhìn được

áo xống lù lù một nín thinh

 

mươi năm thèm nhìn qua khe mắt

một đóa lan xinh nhoẻn miệng cười

bao nhiêu thảo lữ trong rừng vắng

rụng hết qua mùa đông tả tơi

 

ừ thôi cứ nhủ xuân gầy. muộn

như vóc mèo êm. dậy. thiết tha

ít ra trong nắng còn nghe được

một tiếng ru trưa thuở có nhà

 

HoàngXuânSơn

tết mèo mới

(4.2.2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021