02/24/2021
Châu Thạch: CHIỀU 30 TẾT NGHE TRẦN TRUNG ĐẠO HÁT.

 

 

Chiều ba mươi Tết

Nghe Trần Trung Đạo hát

Tôi đã sầu như người đã ra đi

Tiếng ca buồn chấp chới cánh thiên di

Đau lòng những rặng thuỳ dương xơ xác

 

Chiều ba mươi Tết

Nghe tiếng buồn của nhạc

Ở bên kia trái đất vọng trôi về

Tiếng ca sầu như tất cả tái tê

Tôi ở lại cũng tưởng mình vong quốc

 

Chiều ba mươi Tết

Sầu ngàn tơ trau chuốt

Trách ai người đã hoá lệ âm thanh

Để trong tôi mùa đông bước không đành

Xuân đang đến ngoài kia như muốn khóc

 

Chiều ba mươi Tết

Nhớ tháng ngày khó nhọc

Chiều ba mươi

Chất chứa những niềm riêng

Gió bên kia nơi hoa lệ mơ huyền

Người viễn xứ thổi hồn về rất lạnh!

 

Châu Thạch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021