03/01/2021
Như Thương: NẮP BI ĐÔNG

Nắp bi đông, Mày Tao chia một nửa

Rượu sa trường thề sống chết bên nhau

Thành cổ xưa, Quảng Trị mình khói lửa

Mày bỏ Tao … cờ chiến thắng rực màu

 

Một ngày LÍNH, trọn đời sẽ là LÍNH

Dẫu sống còn hay chết trận vinh quang

Tiếng quân reo hướng ngọn cờ là đỉnh

Chiếm đồi xong, về trình diện Đại bàng

 

Mày vẫn về, Đại bàng kiểm quân: Thiếu

Bọn tụi Tao, Màu Áo Trận nghẹn ngào

Cung kiếm ơi, “… sa trường quân mạc tiếu” *

Hỏa châu rơi lấp lánh một vì sao

 

Trong màu cờ nền vàng ba sọc đỏ

Có máu xương đền nợ nước chinh nhân

Tao gói Mày trong poncho thuở nọ

Đống thịt này – Xin vĩnh biệt xác thân

 

Chốn quê xa quả phụ lòng đau buốt

Tang trắng buồn: Lời nguyện thệ thủy chung

Mày vẫn sống với màu cờ Tổ quốc

Để nghìn năm trang Sử Việt oai hùng

 

Như Thương

 

* Thơ Vương Hàn

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021