03/12/2021
Nguyễn Hàn Chung: Nói thiệt với nàng

Gã Khờ – Tranh: Thanh Châu

 

Anh nói thiệt một lần thôi em nhé

Thằng bồ kia không xứng với em đâu

Một chữ nhớ chữ thương không biết tới

Một chữ tình chữ ngãi chẳng vì nhau

 

Khi em ốm gã còn lo cua gái

Khi em buồn gã nhậu quắc cần câu

Tiền hắn mượn không bao giờ chịu trả

Chỉ giỏi tài xàng xang xế sáu câu

 

Anh nói thiệt thêm một lần nữa nhé

Bỏ hắn đi đừng có xập xí ngầu

Đời em khổ sẽ khổ lai hoàn khổ

Suốt đời em bồ hắn suốt đời đau

 

Không lẽ nói về với anh, không tiện

Vì thế nào anh cũng kẻ đến sau

Nhưng anh hứa một lời thôi bất biến

Về với anh em không mất gì đâu

 

Nếu có thể đem tình so với sóng

Thì tình anh lồng lộng sóng giang đầu

 

Anh nói thiệt với em lần chót bẹt

Đời đàn bà nhan sắc chẳng chờ nhau

Thôi bỏ hắn về với anh em nhé

Sẽ không còn Chức nữ nhớ chàng Ngưu

 

Một cành quế tài hoa nhan sắc ấy

Có lẽ nào đem cắm bãi phân trâu!

 

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021