03/25/2021
Khê Kinh Kha: Nghêu ngao đường trần (Nhạc)

Đường đi không đến – Tranh: Thanh Châu

 

Nghêu ngao đường trần – Nhạc và Lời: Khê Kinh Kha

Ca sĩ trình bày: Sĩ Phú

 

 

Youtube:
Nghêu Ngao Đường Trần-Nhạc & Lời Khê Kinh Kha – Sỹ Phú Trình Bày by nhackhadiemphuong