04/03/2021
Nguyễn Hàn Chung: Đừng trách Mị Châu/Sát na hương/Nhớ một nàng kỹ nữ tiền bối

Sát na hương – Tranh: Thanh Châu

 

 

Đừng trách Mị Châu

nghe đôi mèo mướp giao hoan

tiếng rên có khác chi nàng mị châu

tội tày trời lão lắm râu
bứt lông ngỗng rắc đàng sau ngõ nhà

Sát na hương

nàng làm chuyện ấy với tôi
lần đầu, một sát na thôi, góc trường
lạ lùng, cái sát na hương
vẫn còn quấn quýt mù sương tới chừ!

 

Nhớ một nàng
kỹ nữ tiền bối

Tôi không cần biết em là
yêu hay quái, người hay ma, nữ thần
dù em đệ nhất phu nhân
hay em là gái bán thân chẳng màng

Miễn là em cứu giang san
hùng binh trăm vạn không bằng eo mông
nếu như em có lấy chồng
cao tay một vị vương công là cùng

Cơ đồ sắp đổ xuống sông
mả mồ bại tướng chớ hòng ngủ ngon
má hồng vá lại càn khôn
mai sau em mất khói hương phụng thờ

Trượng phu mà sống u mê
suốt đời chúi mũi xổ nghề lưu manh
rất thua con đĩ thập thành
rất thua con đĩ trâm anh dãi dầu

Chúng mình hậu bối  đời sau

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021