04/05/2021
Đặng Xuân Xuyến: ĐỪNG THỀ

Lỗi Hẹn – Tranh: Thanh Châu

 

 

Tặng Trần Hải Sơn –

.

Đừng khắc lời thề lên đá

Thời gian mưa nắng bào mòn

Lấy ai làm chứng nhân.

.

Đừng vẽ lời thề trên cát

Sóng duyềnh dan díu bước chân

Tình nhân thành kẻ lạ.

.

Đừng ghim lời thề vào lá

Tuyềnh toàng đám gió mồ côi

Lời yêu nghe đắng vội.

.

Hãy nghe vọng tiếng con tim!

Hãy thở nhịp đập trái tim!

Hãy đặt trong tim lời thề!

*.

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021