04/30/2021
Hoàng Xuân Sơn: Hành Binh Mùa Đại Thắng

Tiếng chó sủa đêm – Tranh: Thanh Châu

 

xin lỗi các vị trí

thơ tôi quên phòng thủ

buổi chiều không lược gương

mùa xuân chốt cửa đền

 

vẫn chui rào kẻ lạ

bảng cáo trạng lềnh khênh

mùa xuân và con dấu

kết tội giấc an bình

 

cây nhang tìm đường sống

mùi hương tiết lộ trời

ai bảo nàng son phấn

điêu tàn một cánh dơi

 

đã xơ xác áo tình

xin cởi trần nhân dạng

mùa bửa sọ linh tinh

pháo chùm và bắn sẻ

 

hôm qua chim báo tin

hòa bình mở cửa mả

rầm rập ngả âm hồn

rừng xanh nêu thủ cấp

 

bịt mắt sờ đại thắng

người không một chỗ ngồi

à. thôi người cứ đứng

chập chờn lũ ma trơi

 

h o à n g x u â n s ơ n

hạ tuần tháng ba năm 21

 

clip_image002

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021