05/07/2021
Nguyễn Hàn Chung: Thơ tình viết lúc/Chỗ dựa đàn ông/Cơn ho trở lại

Viết (thơ tình) – Tranh: Hoàng Thanh Tâm

 

 

Thơ tình viết lúc

Thơ tình viết lúc không yêu
nhạt như nước ốc đã thiu mấy tuần

Thơ tình viết lúc không ưng
khô như cơm sắn muối vừng lộn tro

Thơ tình viết lúc mất bò
nghe mùi nước dãi phì phò nỗi đau

Thơ tình viết lúc ghê nhau
thì câu thơ cũng ra cầu sẩy chân

Thơ tình viết lúc bị lầm
vẫn không quăng cái ngôn âm xuống mồ

Thơ tình viết lúc ngu ngơ
vẫn làm tươi trái tim khô giấc hàn

Em không thủ trái tim vàng
thơ tình viết lúc tim nàng đói meo

 

Chỗ dựa đàn ông

 

Sanh ta
từ nhụy khai hoa

Nuôi ta
mắm muối dưa cà
mĩ nhân

Sống
ta nương tựa
hồng quần

Chết
ta gần gũi
mộ phần
lão nương

 

 

Cơn ho trở lại

 

Đọc thơ nàng bỗng nhiên ho
cơn dài cùng nỗi buồn xo lại dày
ôm nàng hôm ấy chiều nay
bàn tay tranh với heo may luồn vào

Vẫn còn cái bụng nao nao
hình như nàng biếc mắt vào thinh không
lại ưng nàng chớ lấy chồng
để ta ích kỷ bế bồng tí thôi

Nhớ thương hoang phế núi đồi
ngọt sao là ngọt tự đôi môi nàng
đọc thơ nàng bỗng ho khan
cơn mau cơn chậm cơn bàng hoàng cơn

Thơ chàng trần trụi bông lơn
thơ nàng mặc áo cổ cồn từ xưa
cơn ho cùng với cơn mưa
chiều nay cùng lúc chạy ùa vào tim

Cơn ho ràn rụa ngày đêm
trở đi trở lại vì em đó mà

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021