06/12/2021
Phạm Doanh: Thơ Thiền (1) (Anh ngữ)

Thủy Mặc – Tranh: Mai Tâm

 

  1. Khắc Khoải

Có cuộc tình lẻ loi
Có con đường tăm tối
Những tiếng giầy vang dội
Đi về một mình thôi

Có cô gái bán hương
Tiếp kẻ lạ qua đường
Lấy men say khói thuốc
Mong lấp nỗi chán chường

Có thiếu nữ mồ côi
Khóc tình quân vừa mất
Nấm mộ vẫn mùi vôi
Đời không còn chủ nhật

Có con thuyền vượt sóng
Người lái thuyền chân không
Trên vai đeo một dép
Độ người khổ qua sông .

 

  1. Anxiety

There is the unrequited love

And the dark roads

Of the lonesome one

Where the steps echo

 

There is the harlot

Entertaining unknown by-passers

Getting high and drunk

To suppress despair

 

There is the young widow

Weeping for her gone lover

Whose tomb is still wet

Life has no more sunny days

 

There is a boat riding the waves

The boatman is bare-footed

Carrying a sandal over his shoulder (*)

Salvaging people’s souls

(*) Bodhidharma

 

2.Diện bích

Khoanh tay diện bích vô hình
Lạc vùng không tự ngỡ mình thoát thai
Đẩu vân chẳng vượt ra ngoài
Bàn tay diệu pháp trên đài Thích Ca
Hồi tâm, nghiệm cõi ta bà
Có không?
Không có!
Cũng là có không!

 

2. Facing the wall

Facing the invisible wall, with crossing arms

Got lost in the nameless world of reincarnation

Riding the clouds, though unable to escape

The magical hands of Siddhārtha

On contemplating the world

Existence or non-existence blur in each other.

Resulting in non-existence.

 

3. Trong ngờ vực ta

Lạc hồn ngơ ngác mù khơi
Cánh buồm không gió về nơi không thiền
Chắn ngoài chân đạo nhất nguyên
Một vùng nhật nguyệt, một miền hoang sơ
Đêm đêm trăng tắm trong hồ
Trần truồng ta tắm trong ngờ vực ta .

 

3. In self-doubt

My lost soul is surrounded by fog

The windless sails reached the Zen-less  zone

Beyond the true Tao of Oneness

Sun and moon mingled into primitive desert

Night after night the moon bathes in the lake

Nakedly I bathe in self-doubt.

Phạm Doanh

(Tác giả chuyển ngữ)

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021