06/19/2021
Quảng Tánh Trần Cầm: đồng thiếp

 

 

không chờ hồi dương ta hãy hồi xuân

và, biết đâu, đời dù ba trợn ngày tháng vẫn còn xuân

hắn nhởn nhơ nhún nhảy hí ha hí hửng

vỗ tay cười ha hả rồi bỗ bã lớn giọng

 

̶ ̶ ̶  yêu nhiều yêu khỏe yêu túi bụi

yêu xả láng yêu hoành tráng

yêu lênh láng yêu đầm đìa yêu chí mạng

yêu ngang yêu dọc yêu dài dài

yêu kiểu ăn bao bụng, all you can eat  ̶ ̶ ̶

vẫn cái nheo mắt cùng điệu cười chói tai thô lỗ

 

và tôi vùi đầu trong cơn sốt đồng thiếp hầm hập

loáng thoáng trải dài suốt mùa nắng nóng gay gắt

nhiều khi tôi chập choạng giương mắt nhìn

thấy tôi hốt nhiên nhạt nhòa xa cách lạ lẫm  ̶ ̶ ̶

trong biểu hiện trần trụi câm nín dị biệt

lòng ngơ ngác không che dấu được nỗi hoài nghi.

 

Quảng Tánh Trần Cầm 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021