07/05/2021
Hoàng Xuân Sơn: Ba Bảy Hăm Mốt

[ b A  B ả Y  h Ă m  M ố T ]

clip_image001

(tranh của Bình)

 

T Ừ T H Ơ K H A L Y C H A M

vạch r(h)áng tìm mây, mây đã bay

chỉ còn xác bướm ngậm hao gầy

nhớ buổi trưa hè con cu gáy

xa thiệt xa rồi mây trắng mây

 

N U Ố I

như nàng Bân tiếc nuối

chút hơi Xuân muộn tàn

nương hạ hồng phát tán

dải lạnh buồn mênh mang

 

N Ụ G I Ó

miếng sữa tươi rót lên viên kẹo dâu

sao nghe mùi bạc hà

dưới cây dù của nắng

 

L Ụ N G

từ khi trái chín rụng rời

khỏa thân còn một chút ngồi miên man

 

S Á O

xác thân mãi vo ve

lời tình mãi vo ve

đêm tối vo ve

muỗi vo ve

trên lưng diều của sáo

 

C H Ạ M

chữ đụng hình

thơ thình lình

bay đi

 

L Ạ C

lục (chén) bát

tìm lạc bút

thả tèm lem

hồn chăm chút

 

T Ì M

người con gái bận áo đỏ

đi tìm chiếc giày hồng thất lạc

trời xanh điêu ngoa

h o à n g x u â n s ơ n

3.7.21

 

 

 

 

©T.Vấn 2021