07/07/2021
Quảng Tánh Trần Cầm: đừng trụ

Mưa – Ảnh (tác giả)

 

sau cơn mưa đêm lan man mơ màng vây bọc

đã lâu lắm rồi không còn nghe tiếng sực tắc mì gõ

không còn tiếng rao ai ăn mía hấp nóng hổi đây

 

sau cơn mưa bất chợt đêm sóng sánh tan loãng

hắn ngồi khuấy nỗi buồn cô đọng dưới đáy

ly cà-phê  ̶ ̶ ̶  trầm tích những ngày giãn cách

 

đừng trụ vào cơn mưa khan rớt hạt dĩ vãng

một ngày để con chó hoang liếm bàn tay chai sạn

bàn tay chai sạn vỗ về vết sẹo ngàn lẻ một  đêm

 

đừng trụ vào đêm  ̶ ̶ ̶  chưa một lần vun vén giấc ngủ

mơ hồ một ngày nữa lẩn khuất đâu đây đã cạn kiệt

khi hắn ngồi hàng giờ thờ ơ ngó màn hình ti-vi trống vắng

 

̶ ̶ ̶  đừng trụ vào em.    đừng trụ vào cái chi chi nào.

nàng nói nửa như ra lệnh nửa như khóc.    hắn nhìn

quanh tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một ai.

 

Quảng Tánh Trần Cầm 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021