07/13/2021
Nguyên Lạc: GIẤC HỒ ĐIỆP/HỒN CA DAO

Chia Tay – Tranh: Thanh Châu

 

GIẤC HỒ ĐIỆP
.

Em hở nụ hoa
Lòng ta thắc mắc
Địa ngục cũng mặc
Ta vội bước qua
Thôi em chút đó cũng là
Giấc mơ hồ điệp cho ta yêu người
Có không tình hạt sương rơi?
Rạng ngời nhan sắc ta đời điêu linh
Chong khuya khêu nến gọi tình
Xuyên song rêu nguyệt lạnh căm giấc hồ!
.
Em hiến dâng hoa
Hồn ta điếng ngất
Thiên đàng có thật
Ta hát hoan ca
Khanh ơi dù đã tình xa
Đêm đêm bướm mộng mơ hoa quỳnh người

Cô đơn chong mắt đêm trôi
Nến sầu tim lụn nguyệt rồi… tàn canh!

 

HỒN CA DAO
.
Ca dao câu hát chim quyên
chim bay xuống đất “chim quyên ăn trùn”
còn ta không phải anh hùng
ta thời lỡ vận lên rừng đốt than
.
khói than che mất trăng vàng
có che hết được nỗi buồn trăm năm?
đốt than vẫn nhớ em rằm
thôi ta đành phải bỏ rừng về xuôi
.
Ca dao khúc hát bùi ngùi
Lời ru thương nhớ bạn ơi chín chiều
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bạn chín chiều ruột đau

.
Ca dao thương nhớ ngày nao
Lời ru mẹ hát thuở nào nằm nôi:
Sao khuê chín cái nằm dài
Thương em từ thuở tình ngoài nghĩa trong
Sao vân muôn cái mịt mùng
Thương em từ thuở nghìn trùng cách chia
” *
.
Cách chia rồi đã cách chia
Bể dâu cuôc thế xa lìa biệt li
Ca dao theo gót người đi
Hành trang cuộc lữ phòng khi nhớ về
.
Tha hương vẫn mối tình quê
Cố nhân cố lí não nề xuân thu
Nhớ quê nhớ mẹ lời ru
Triết Tây thơ Mỹ… không “xù” ca dao **
………….
* Bài Ca Sao –  Ca dao, Phạm Duy phổ nhạc
** Xù (Phương ngữ, Khẩu ngữ): Quên

.

Nguyên Lạc

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021