07/16/2021
Hoàng Xuân Sơn: Thể dục mắt buổi sáng

clip_image002

Xoa nhẹ hai tay ấp lên mắt

chút ấm hơi lan nhiệt ngùi ngùi

buổi sáng nắng lòa con mắt nắng

hiện mình ra trong con mắt vui

 

Ừ nhỉ. đừng buồn. buồn vô tận

cứ vui ừ nhỉ vui bất ngờ

chim kêu. nước nhảy đùa róc rách

đánh thức an thường. đánh thức thơ

 

Tại sao không giữ niềm thanh mộc

cái răng vừa mới rớt hôm qua

tuổi đến tuổi đi ai mà biết

cứ thế. hong phơi chút đậm già

 

h o à n g x u â n s ơ n

9 mai 2021

 

 

 

 

©T.Vấn 2021