08/28/2021
Quảng Tánh Trần Cầm: vẫn cứ là tháng tám

Nhạt Nhòa – Tranh: Hoàng Thanh Tâm

 

 

trời tháng tám khô rát da

rừng theo rừng cháy đỏ rực

lửa lan nhanh đua trên gió

ngây ngất khói mịt mù che kín chân trời

vây phủ xa lộ liên bang trước mặt

 

nhiều khi tôi bật dậy nửa đêm

mụ mị nhìn cây cối nhuộm màu hổ phách

bên kia cửa sổ ai dang tay rộng

thắp lại cuộc vui xuyên cơn mê dài

 

em có thấy lửa chạy nhảy giữa lừa dối khổ đau

nơi đây không xa khu rừng nguyên sinh

vùng của mật ngôn mật ngữ và thần chú

đất thiêng bỏ ngỏ lãng quên trong ký ức vụn

 

vỡ như tro tàn hỏa thiêu trong cơn đại dịch

không dứt ngậm ngùi từ giã từng bầy từng đàn

thú và người  ̶ ̶ ̶  vật tế thần thời mạt vận

ngày lại ngày vẫn cứ oằn mình chịu đựng

 

ngàn năm sau và ngàn năm sau nữa

khi gió bụi vùi dập dấu chân trên hành tinh này  ̶ ̶ ̶

vẫn còn đất thiêng hay tất cả đã thành đất khổ?

giải kiết giải kiết giải oan kiết.  

 

Quảng Tánh Trần Cầm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021