09/03/2021
Nguyễn Hàn Chung: Vợ bảo/Rặn thơ/Vỡ

Góc vườn – Tranh: Mai Tâm

 

Vợ bảo

 

Mắt anh
gân máu nổi chằng

chịt vì
viết lách
lăng nhăng quá nhiều

Lần nào cũng vậy
nói yêu

đương khi bệnh trọng
cũng liều lĩnh thơ

 

 

Rặn thơ

Anh ngồi rặn
méo
tàn nhang

Em ngồi rặn
nhíu
hai làn môi cong

Chúng mình
rặn
quá long đong

Nhưng còn
rặn
nghĩa là lòng còn đau

 

 

Vỡ

Chàng kiêu ngạo lắm và nàng
cũng kiêu hãnh quá tan hàng tất nhiên

Ai đời khao khát bình yên
mà đem lửa đốt triền miên bạn tình

Cách rồi nhớ tưởng u minh
xa rồi thương tưởng lưu linh lạc bầy

Sương mù mây cũng mù bay
thủy chung li biệt sum vầy hợp tan

Nàng kiêu hãnh lắm và chàng
cũng kiêu ngạo quá tan hàng tất nhiên

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021