09/06/2021
ĐẶNG XUÂN XUYẾN: TRAI QUÊ

Bên rổ rau muống – Tranh: Thanh Châu

 

 

Trai quê, thì rõ trai quê

Dửng dưng phố thị bùa mê trói người

Thì quê, chỉ sẵn nụ cười

Chỉ trong veo mắt dụ người ngẩn ngơ

Ờ thì, nửa tỉnh nửa mơ

Trai quê vẫn vậy, vẫn khờ chả khôn…

 

Hà Nội, 29 tháng 8-2021

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021