09/10/2021
Khê Kinh Kha: Lạy trời em vẫn vẹn toàn (Nhạc)

Hoa Anh Túc – Tranh: Mai Tâm

 

Lạy trời em vẫn vẹn toàn – Nhạc: Khê Kinh Kha

Ca sĩ trình bày: Hoàng Nhật Minh

 

Lạy Trời Em Vẫn Vẹn Toàn – Nhạc Khê Kinh Kha- Hoàng Nhật Minh Trình Bày