09/17/2021
Đặng Xuân Xuyến: TÒ HE

Tò He – Ảnh (Nguồn: vietnamlifehack.com)

 

(tặng 1 người em)

 

Phút trải lòng đắng ngắt

Điếng lòng người lặng nghe

Thương nửa đời nén chặt

Nhốt hồn trong xác ve.

.

Chiều cuối ngày nắng quắt

Dụ hồn nhập Tò He (*)

—-

(*) Tò he: là những hình người, con vật được nhào nặn bằng bột trong trò chơi dân gian Bắc Bộ.

*.

Hà Nội, chiều 14 tháng 9.2021

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021