10/07/2021
Nguyễn Hàn Chung: Trick or treat/ Đa tình/Mà anh để gió lòn trôn cả đời

 

Cõi người ta (7) – Mặt nạ – Tranh: Thanh Châu

 

Trick or treat

 

đêm nay ma thật sẽ về
những con ma giả khó bề tồn sinh
sao còn đốt đuổi hồn linh
hãy mau dập tắt lửa mình đang thiêu

hồn về tìm chút thương yêu
âm dương từ hải thúy kiều gặp nhau
sợ gì ma quỷ kiến sầu
mà người trốn nấp đàng sau vẽ vời

đừng thôi cái thói đánh lừa
để hồn linh lạc ngàn xưa vẫn buồn
đêm này hội ngộ âm dương
cần chi mặt nạ ngày thường đã đeo

Halloween

 

  

 Đa tình

 

Nhớ em là nhớ đến tôi
nhớ mưa tháng sáu nụ cười tháng hai
tất nhiên rồi cũng tàn phai
nhưng non tơ chả biết ai điếu gì

Giá mà quăng tháng năm đi
mình ngu ngơ chẳng khác gì hồi xưa
không đời nào tiếc rằng chưa
dành em cho nắng với mưa tỏ tường

Nhớ em không nhớ thường thường
khi nào bị mắng mới thương cũ càng
trên tay điếu thuốc đã tàn
khói vờn không chịu chia tan chút nào

Nhớ em đôi guốc cao cao
kiễng chân hun thiệt lâu vào môi anh
“Chiều chiều con quạ… đưa tranh”
em ru con chạm lòng anh ru mình

Vâng.Tôi là giống đa tình
nhưng đa tình với một mình tôi thôi

 

 

Mà anh
để gió lòn trôn cả đời

Không làm thơ nữa, làm tình
phủi tay nhan sắc bóng hình u mê
làm thơ thua gã nhà quê
mà sao đành đoạn bỏ bê làm tình

Anh chưa đến nỗi cùng đinh
lăm le cũng mấy mối tình vắt vai
có quê kiểng có trang đài
có tây lậu có tàu lai rẻ tiền

Xếp hàng lĩnh số ưu tiên
không cần nói chữ tùy duyên điếm đàng
không làm thơ nữa chơi hoang
phải chơi thấu cáy hết bàn chiều hôm

Anh chưa đến nỗi quá ròm
vẫn còn có thể đạn bom phì phèo
làm tình thì tội người yêu
làm thơ thì tội cho nhiều người xem

Làm sao vừa được lòng em
khi còn bao thứ kiêng khem trong hồn
mà em cứ mãi lờn vờn
mà anh để gió lòn trôn cả đời

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021