10/08/2021
Khê Kinh Kha: Tóc Thề (Nhạc)

Hồng nhan – Tranh: Diễm Hạ

Tóc Thề – Nhạc và Lời: Khê Kinh Kha

Ca sĩ trình bày: Xuân Phú

 

Tóc Thề – Nhạc & Lời: Khê Kinh Kha -Trình Bày : ca sĩ XuânPhú