10/15/2021
Hoàng Xuân Sơn: R Ấ T

Hoa Đêm – Tranh: Mai Tâm

 

Êm đềm một sắc tố

tôi nở bông quỳ vàng

trên đồi xanh thảo dã

buổi chiều rất lang thang

 

Tôi rất mai nắng sớm

rất tôi gương trong lành

con đường sương gánh lụa

rất hẹn hò long lanh

 

Tình kể chi suối thác

yêu nhìn chi đá vàng

đêm rất đêm vào tối

đoạn đời buồn quay ngang

 

Nhận hồn tôi rất ốm

trong biển đau trầm thì

chìm như trăng hoàng thổ

chín một trời thiên di

h o à n g  x u â n  s ơ n

11 Oct. 2021

{Lễ Tạ Ơn Canada 🇨🇦}

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021