11/08/2021
Nguyễn Hàn Chung: Bóp vú sữa/ Chào em ân ái/Tôi còn chi cái ngon dành cho em

 

Cõi người ta (7) – Tranh: Thanh Châu

 

Bóp vú sữa

Tuổi cao bóp vú
tha hồ
vợ không nhiếc
mắc chi bồ kêu la

Đờn ông
đâu phải đờn bà
mà e ngại chuyện người ta
phỉnh phờ

Vừa bóp vú
vừa làm thơ
dòng thơm trắng
tự ngày xưa ứa rầu

Mười năm
vú mớm chi đâu
chiều nay
bóp cái nỗi sầu
xa quê

 

 Chào em
ân ái

Chào em ân ái so đo
dĩ nhiên em phải ky bo cũng vì

Đàn ông dơ dáng tu mi
đông như ong mật bay đi kiếm mồi

Chào em ân ái cho rồi
dĩ nhiên em phải chịu mùi hẩm hiu

Bao năm la lết tới chiều
đời em có biết tiêu diêu là gì!

Chào em ân ái mê ly
là ân ái với chàng thi sĩ nầy

Em về hoa tuyết tung bay
em đi bọn gái như bầy kỳ nhông

Chào em ân ái muôn trùng
Câu thơ anh sẽ vô mùng vén lên

 

 
Tôi còn chi
cái ngon dành cho em

 

Nầy tôi còn mấy lăm hơi
nếu không siết chữ còn chơi dế trùn
mắt mờ tay mỏi chân run
làm yêu líu ríu tới buồng là xong

Nầy tôi còn có bao lăm
nếu không, nói sáo, con tằm nhả tơ
nếu không gói lửa vào thơ
bao nhiêu oan trái bao giờ cho nguôi

Nầy tôi tôi ạ tôi ơi!
dỗ đêm dỗ sáng mình tôi dỗ dành
không làm được cuốc tàu nhanh
tôi còn chi cái ngon lành cho em!

 

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021