11/19/2021
Hoàng Xuân Sơn: K H Ô N G L Ờ I

clip_image002

 

Ý thức của một vầng trăng lạnh
là biến mịt mù qua biển khơi
bàn chân phiêu phưởng trên mặt nước
níu trùng dương, đâu.  tiếng của cười

Là sóng của tóc đan lời ước

bờ cát êm bờ cát chảy xuôi
đừng để hạt tình trôi qua kẽ
tay vốc vàng xanh.  ngón rong lười

A ha mắt lưới trời thao thức
hình như chim nhọn cắt viền mây
trả sóng dao điên về ứ đọng
gọt hoan mê một chiếc tình đầy

 

Không ai còn nhớ tơ tình cũ

đã rung ngân lên tới điệu nào

mạch đá vô âm chiều đơm rét

hồ dễ mây trời thu nhặt sao

 

Chúng ta mỗi bước qua rừng vắng

chừng tưởng như đi giữa cuộc đời

một mùa khương nhiệt xa tít tắp

chút náo huyên cầu nghe rụng rơi

 

Một thời thử xao lên mặt nước

ta trôi vào nhau những phiến hồ

cầm ôm thinh lặng khuyếch âm gió

sóng không lời huyền tự vi lô

 

h o à n g x u â n s ơ n

16 tháng mười một, 2021

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021